Lepší místo ve škole

V těchto dnech začínáme s projektem, jak vylepšit něco v naší škole. Projekt Lepší místo nás má hlavně povzbudit, že kolem nás je spousta věcí, které by mohly vypadat jinak, nebo fungovat lépe, když nám to nebude jedno a zasadíme se o to. Žáci naší školy si to mohu nyní vyzkoušet.

V první fázi stačí posílat své nápady, co by se dalo vylepšit v naší škole nebo jejím okolí. Limitováni jsme jen částkou na realizaci nápadu – 50 000 Kč.

Nějaké tipy už jsme vložili, ale do pondělí 19. 11. se může přidat i kdokoli další. Ty nejlepší budou posouzeny a bude nám doporučeno z nich vybrat vítězný, který budeme muset obhájit před porotou a věříme, že nakonec bude i realizován.