Měření kalorimetrem

Zkoušeli jsme změřit měrnou tepelnou kapacitu železa, hliníku a mosazi školním kalorimetrem (nádoba s dvěma stěnami, jako termoska). Váleček z příslušného materiálu jsme nechali ustálit na výchozí teplotu t1 ve studené vodě. Do kalorimetru jsme dali horkou vodu a nechali ustálit teplotu na hodnotě t2. Pak jsme tam vložili váleček a rychle promíchali a přibližně ustálenou hodnotu, než začala teplota plynule klesat, jsme zapsali jako t. Výpočtem, viz obrázek, jsme dospěli k přibližně tabulkové hodnotě. Výsledky jednotlivých skupin doplníme v další hodině.