Měření voltampérové charakteristiky diody

Občas se dostaneme k pojmům, kterým třeba nemusíme vůbec rozumět, a přesto je použijeme. Tak se stalo i v případě, když jsme se zabývali polovodiči a žáci přišli s tím, jaká je voltampérová charakteristika diody. A tak jsme si to hned změřili a z naměřených hodnot udělali graf. Mezitím, co spolužáci přenášeli data do Excelu a konstruovali v něm graf, my jsme si jej načrtli na tabuli. Vyšlo nám to pěkně. A teď už snad budeme vědět, že dioda v jednom směru proud nevede a v druhém ano, ale kupodivu ne hned. Inu, zázračné polovodiče.