Na dřevě pro krmelec

Ukázalo se, že na dostavbu krmelce je třeba ještě trochu dříví a tak dívky ze šesté a sedmé třídy přiložily ruku k dílu v rámci hodiny tělocviku. Bylo to určitě příjemné zpestření, neboť se provětraly cestou vzhůru do lesa. Pobyt na čerstvém vzduchu místo obvyklejších hrátek v tělocvičně se taky hodí.