Nabídka zájmové činnosti

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme:

Basketbal
středa 15:30 – 17:00
2. – 5. třída
vedoucí Jindra Bobková
při TJ Bižuterie
začátek říjen
Robotika
Pondělí 15:00 – 16:00
4. až 9. třída
vedoucí Mgr. Martin Gembec
cena 1000 Kč / pololetí
začátek 25. 9.
Taneční kroužek
Pondělí 13:30 – 15:00
1. až 5. třída
vedoucí Bc. Lucie Potůčková
cena 850 Kč / pololetí
začátek říjen
Logopedická cvičení
Středa 12:30 – 13:30
1., 2. třída
vedoucí Bc. Lucie Potůčková
Keramika
Středa 14:00 – 15:30
3. až 9. třída
vedoucí Mgr. Dana Matoušová
cena 1000 Kč / pololetí
začátek říjen
Sebeobrana a karate
Úterý 16:00 – 17:00
2. až 5. třída
vedoucí Bc. Miroslav Šípoš
cena 850 Kč / pololetí

Zájmová činnost ve školní družině:

Dovedné ruce (2. až 4. třída), pondělí 15:00 – 16:30, vede Lenka Riegerová, začínáme 18. 9.
Pohybové hry  (2. až 5. třída), úterý 15:00 – 16:30, vede Barbora Blažková, začínáme 18. 9.

dovedneruce

Další informace přidáme během měsíce září.