Náš Den prázdných tříd

17. červen 2016 patřil akci Den prázdných tříd. Tato mezinárodní akce má za cíl změnit zažitý stereotyp a udělat jeden den všechno jinak a především, dostat děti ven z lavic.

dpt_750x100_cz

Třída se rozdělila do skupinek a každá se věnovala nějakým aktivitám. Někdo chystal stopovanou po školní budově, jiní připravovali banner, další prováděli měření nebo je zpracovávali na počítači. Děvčata nám k tomu navíc usmažila báječné palačinky. A tak vlastně zůstala kmenová třída prázdná a o to přece šlo.

Velký dík patří celé osmé třídě, že se do akce s chutí zapojila a nikdo nezůstal stranou. Už se nemůžeme dočkat, až tu bude za rok zase a vynahradíme si i ten původně plánovaný výlet s výukovými i zábavnými úkoly.

Ještě se podívejte na výsledky měření…

Měření srážek

Měřili jsme od 8:10 každou hodinu. Chtěli jsme zkusit porovnat zachycování vody na různě velké ploše (igelitka, plechovka, PETky), ale nakonec jsme z „technických“ důvodů přešli jen na měření tím, co nepadá 😉
srazky
Výsledky nás mile překvapily. Nejenom že báječně seděly na záběry z radaru ČHMÚ, ale dokonce i z jejich srážkoměrných stanic. Mezi desátou a jedenáctou doslova lilo. To jsme naměřili 8× víc vody, než ve zbývajících intervalech.

Měření výšky schodiště volným pádem

Z nevyššího patra jsme pouštěli závažíčka a měřili dobu jejich pádu. Naměřené časy jsme zprůměrovali a pomocí vzorce s=1/2*g*t^2 jsme vypočítali výšku schodů. Pro zajímavost jsme ji taky změřili pásmem.
schody