Nová informatika.

Při výuce informatiky se neučíme pouze pracovat s kancelářským balíkem

(WORD, EXCEL..), ale rozvíjíme například i konstrukční dovednosti, logické a kritické myšlení nebo badatelské dovednosti.

Příležitost k tomu máme například při práci se stavebnicemi Lego Spike Prime. Podle konstrukčního návodu sestavíme model, který naprogramujeme a potom zkoumáme, jak změny proměnných v programu ovlivňují pohyb vytvořeného modelu.

 

 

V této lekci jsme si většinou ve dvojicích postavili Break Dancera, kterého jsme v programovací části „učili tančit“.