Nová tabule na 2. stupni

V listopadu 2017 jsme se dočkali dalšího významného vylepšení výuky na 2. stupni, když do naší učebny fyziky a chemie přibyl výkvět moderní techniky v podobě interaktivní tabule SMART Board řady M600. Učebna je totiž využívána k výuce mnoha předmětů a její intuitivní ovládání a výborný projektor splňují parametry i pro nejnáročnější podmínky. Pro výuku je navíc k dispozici nejnovější SMART Výukový Sofware, který umožňuje výuku obohatit o prvky, jako jsou interaktivita skrz všechny spuštěné programy, individualizace výuky, kvízy a hry.

Na fotografiích je vidět, že nás pobaví nejen hra k procvičení učiva, kterou jsme dříve nemohli použít, protože je na ní třeba vícedotyková tabule, ale že může posloužit i jako centrum dění při práci ve skupinách. V takovém případě se snažíme, aby jedna skupina využívala notebooky, další skupina se věnovala pokusům a další práci u interaktivní tabule. Ostatní pak mohou podle potřeby například vyplnit úkoly na pracovním listu nebo pracovat s učebnicí. Nemůžeme tak pracovat každý den, ale už to, že se o to pokoušíme, je pro zlepšení kvality výuky přínosem.

Důležité je, že původní tabule a projektor, kterou ještě můžete na fotografiích vidět v učebně, je už nyní nainstalována v kmenové třídě (nyní osmého ročníku), kde umožní využít interaktivitu v hodinách přírodovědných předmětů, ale i jazyků, hudební výchovy a podobně. Jak zapojit takovou tabuli například v jazyku nebo hudební výchově? Zkuste třeba web lyricstraining.com a bude vám jasné, jaká to může být přínosná zábava.