Novinky po prázdninách

Nový školní rok 2014/2015 je za dveřmi. A naše škola do něj vstupuje s výraznými změnami. Jednak došlo k druhé a nejvýznamnější etapě výměny oken, dále už bude možné začít využívat obnovené hřiště u školy a konečně do pedagogického sboru přibyla nová učitelka němčiny a tělocviku.

Výměna oken v naší škole byla prosazována složitě. Nejprve město přistoupilo k výměně na naší „staré“ budově prvního stupně, když ředitelka dojednala výhodné podmínky financování. O rok později během prázdnin 2014 pak došlo k největší změně, když plastová okna dostala celá nová budova kromě tělocvičny. Děkujeme městu Jablonec nad Nisou za spolupráci při vylepšování naší školy.

Město získalo po dlouhých letech pozemek pod hřištěm vedle školy a proto mohlo přistoupit k jeho částečné obnově. Žáci mohou využívat doskočiště a perkovou plochu s brankami. Rádi bychom ještě vyjednali změnu plochy na zatravněnou, jak to vyžadují zákonné podmínky pro školní hřiště. Večer bude hřiště uzamykáno, aby nebylo znečišťováno domácími miláčky z okolí.

Od září 2014 se budou žáci setkávat také s novou paní učitelkou, Mgr. Jitkou Kostelníkovou. Vyučovat u nás bude německý jazyk a tělesnou výchovu.