Nový krmelec nad vodárnou

Už jsme vás informovali průběžně na stránkách tříd a družiny, že zvířátka potřebují nový krmelec, protože starý z roku 2005 po deseti letech dosloužil. Máme radost, že se do výroby různým způsobem zapojili žáci sedmé až deváté třídy, ačkoli nejvíc to padlo na sedmáky, symbolicky, jako v roce 2005. A protože s družinou to začalo, když jsme 2. prosince s laskavým svolením lesníka pokáceli označené stromy, muselo to s družnou i v pátek 16. 12. skončit. Pravda, ještě bude třeba v lednu dodělat příčné vzpěry, proto je krmelec pro jistotu zajištěn provizorně ke stromu. V lednu přidáme ještě korýtko, nicméně pokud už něco pro zvířátka máte, zajděte do lesa nad vodárnu a hledejte jej vlevo jako dříve. Děkujeme Lesům ČR, jmenovitě panu Kuthanovi, za poskytnutí materiálu a odvoz do lesa.

Zvířátka děkují všem dárcům, vypadá to, že na svátky už mají jídla až až, tak na ně vzpomeňte raději i po Novém roce. Veselé Vánoce!