Obědy přihlášeny, úhrada obědů

Informujeme vás, že všichni žáci jsou od 1. 9. 2016 automaticky přihlášeni k odběru obědů v naší jídelně.

V případě, že nebudete chtít obědy počátkem září odebírat, žádáme vás, abyste si je včas odhlásili (tj.  nejpozději 1. září 2016 do 7:00 hod.).

Možnosti odhlašování:

e-mail: jidelna@zsrynovice.cz

tel.: 481 011 013

web: www.strava.cz

Úhrada obědů

Bezhotovostní platby již proběhly. Úhrada obědů v hotovosti bude probíhat následovně:

ČTVRTEK, 1. ZÁŘÍ 2016
7:10 – 7:30 v kanceláři vedoucí ŠJ (vchod ze silnice od  kostela)
7:40 – 10:00 v prostorách školní jídelny

PÁTEK, 2. ZÁŘÍ 2016
7:10 – 7:30 v kanceláři vedoucí ŠJ (vchod ze silnice od  kostela)
7:40 – 10:00 v prostorách školní jídelny

Úhrada stravného 1. třídy  proběhne 1. září v 17:00 hodin.
Výše stravného je 20×21,- = 420,- Kč + 125,- čip.

L. Křivánková