Organizace prvního školního dne 2. 9. 2019

První školní den proběhne v rozsahu jedné vyučovací hodiny (8:00 – 8:45). 

Provoz školní družiny:  6:30 – 16:00 hodin.

Výdej obědů: 11:00 hodin.