Organizace školního roku 2021/2022

Organizace začátku školního roku 2021/2022

Všichni žáci musí ve společných prostorách školy používat ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor).

1. září

– slavnostní zahájení školního roku. Ve 2. – 9. ročníku jedna vyučovací hodina (8:00 – 8:45). Proběhne testování žáků PCR testy.
– oběd se vydává od 11:00 do 11:30.

Třídní schůzka prvního ročníku od 17 hodin.

Školní družina: zajištěna ráno od 6:30 hodin do začátku vyučování a poté od 8:45 do 16:00 hodin.

 

Žáci 1. ročníku včetně doprovodu – sraz v 7:45 před budovou školy. Slavnostní zahájení školní docházky bude probíhat v kmenové učebně 1. ročníku. Přítomnost doprovodu bude možná pouze v respirátoru, roušce.

 

2. září

– třídnické práce. 1. ročník – 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40), poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina,

2. až 5. ročník 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40), 6. až 9. ročník 5 vyučovacích hodin (8:00 – 12:35) – rozdávání učebnic

 

Od 3. září

1. ročník – 3 vyučovací hodiny, poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina

2. – 5. ročník – 4h třídnické

6. – 9. ročník – 5h třídnické

 

6. září

1. ročník – 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:45), poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina.

 

Od 7. září:

1. ročník – výuka podle rozvrhu, poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina.

7. září

Budou zahajovací třídní schůzky (týká se 2. až 9. ročníku), kde budou podány důležité informace všem zákonným zástupcům (přítomnost v budově školy v rouškách).