Organizace začátku školního roku

3. září: slavnostní zahájení školního roku. Ve všech třídách jedna vyučovací hodina (8:00 – 8:45).
Oběd se vydává od 11:00 do 11:30.
Třídní schůzka prvního ročníku od 17 hodin.
Školní družina: zajištěna ráno od 6:30 hodin do začátku vyučování a poté od 8:45 do 16:00 hodin.

4. září: třídnické práce. 1. ročník – dvě vyučovací hodiny (8:00 – 9:40), poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina, 2. až 5. ročník 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40), 6. až 9. ročník 5 vyučovacích hodin (8:00 – 12:35).

Od 5. září: 2. – 9. ročník výuka podle rozvrhu hodin, 1. ročník – 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:45), poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina.
3. a 4. ročník zahájení plaveckého výcviku!

6. září: 1. ročník – 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:45), poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina.

7. září: 1. ročník – výuka podle rozvrhu (8:00 – 11:40), poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina.

13. září budou zahajovací třídní schůzky (týká se 2. až 9. ročníku), kde budou podány důležité informace všem rodičům.