Organizace začátku školního roku 2020/2021

1. září 2020

– slavnostní zahájení školního roku. Ve 2. – 9. ročníku jedna vyučovací hodina (8:00 – 8:45).
– oběd se vydává od 11:00 do 11:30.

Školní družina: zajištěna ráno od 6:30 hodin do začátku vyučování a poté od 8:45 do 16:00 hodin.

Žáci 1. ročníku včetně doprovodu – sraz v 7:55 před budovou školy. Slavnostní zahájení školní docházky bude probíhat v kmenové učebně 1. ročníku.

Přítomnost doprovodu bude možná pouze v rouškách.

Třídní schůzka prvního ročníku od 17.00 hodin.

2. září 2020

– třídnické práce.

1. ročník – 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40), poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina,

2. až 5. ročník – 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40),

6. až 9. ročník – 5 vyučovacích hodin (8:00 – 12:35) – odevzdávání učebnic – prosíme o jejich domácí kontrolu

3. a 4. ročník zahájení plaveckého výcviku

2. září 2020 budou od 17.00 hod. zahajovací třídní schůzky (týká se 2. až 9. ročníku), kde budou podány důležité informace všem rodičům.

Od 3. září 2020:

2. – 9. ročník – výuka podle rozvrhu hodin,

1. ročník (3. a 4. září 2020) – 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:45), poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina.

Od 7. září 2020:

Všechny ročníky – výuka podle rozvrhu.

Všechny důležité informace týkající se výuky a školních akcí najdete v Bakalářích. Pro získání platných přihlašovacích údajů do aplikace při jejich ztrátě kontaktujte třídní učitele nebo PaedDr. V. Lindnerovou. Rodiče žáků 1. ročníku údaje dostanou na úvodní třídní schůzce.