Organizace začátku školního roku 2022/2023

1. září:
– slavnostní zahájení školního roku:
1. – 9. ročník – jedna vyučovací hodina (8:00 – 8:45),
– oběd se vydává od 11:00 do 11:30.

Třídní schůzka prvního ročníku od 17 hodin.

Školní družina: zajištěna ráno od 6:30 hodin do začátku vyučování a poté od 8:45 do 16:00 hodin.

2. září:
– třídnické práce:
1. ročník – 2 vyučovací hodiny (8:00 – 9:40), poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina,
2. až 5. ročník 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40) – rozdávání učebnic,
6. až 9. ročník 5 vyučovacích hodin (8:00 – 12:35) – rozdávání učebnic

Od 5. září:
2. – 9. ročník výuka podle rozvrhu hodin,
1. ročník – 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:45), poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina.

6. září: 1. ročník – 3 vyučovací hodiny (8:00 – 10:45), poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina.

Od 7. září:
1. ročník – výuka podle rozvrhu, poté vyzvedávají rodiče nebo školní družina.

6. září 2022 se konají zahajovací třídní schůzky (týká se 2. až 9. ročníku), kde budou podány důležité informace všem zákonným zástupcům.