Ozoboti

Při výuce informatiky nemusíme vždy sedět pouze u počítače. Při výuce základů programování jsme si vyzkoušeli jednoduché programování pomocí barevných kódů.

Naši malí kamarádi ozoboti, měli za úkol „válet sudy“.  Nejtěžší pro nás bylo správně vytvořit „sud“ a nakreslit dráhu pro ozobota tak, aby ji uměl opravdu přečíst.

Důležitým momentem byla spolupráce všech členů pracovní skupiny. Museli jsme si určit role, domluvit se na společné  strategii splnění úkolu a rozdělit si práci v rámci pracovního týmu tak, abychom úkol splnili v určeném čase.