Páťáci v Praze.

Pátá třída vyrazila na projektový den do Prahy. Měla nabitý program. Nejprve si žáci prohlédli budovu Národního divadla od nejnižších pater až po terasu s výhledem na Pražský hrad. V divadle viděli základní kameny, protipožární oponu, nádherně vyzdobený foyer. Vystoupali až na terasu ke trigám a prohlíželi si Prahu z výšky.
Pak se vypravili do Muzea pražských pověstí a strašidel, kde strávili trochu strašidelnou hodinku se zajímavým povídáním. Závěr výletu patřil Muzeu lega. Bylo si tam co prohlížet! A protože mohli i stavět, vydrželi jsme tam přes dvě hodiny. Pak hurá na autobus a po 18 hodině jsme dorazili ke škole. Byl to prima den.
DB