Poděkování za podporu

Děkujeme všem rodičům a dětem za finanční příspěvek na vzdělávání africké dívky Evalline. Poslali jsme příspěvek ve výši 7000 Kč.