Poděkování – Život dětem

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dětem, rodičům a zaměstnancům Základní školy, Pod Vodárnou 10, Jablonec nad Nisou za účast při sbírce ve školním roce 2017/ 2018 a finanční částku 5 030 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte proměnit dětské slzy v úsměv

www.zivotdetem.cz