Pohádkový les

V úterý 4. června připravili žáci 9. třídy tradiční Pohádkový les pro I. stupeň základní školy. Dlouho před akcí se na ni chystali a plánovali, jaké pohádkové postavičky děti v lese potkají  a co si na ně Červená Karkulka, Mnich, Vinetou, myška, víly a další osůbky nachystají. Na stanovištích všechno klaplo, v cíli každá třída objevila  poklad, když splnila poslední úkol najít sedm karet.

Deváťáci byli rádi, když se k nim donesla pochvala, že se dětem pohádková procházka lesem líbila. A navíc vyšlo krásně i počasí, takže pohoda, paráda, super.

Hned další den nachystali jednodušší verzi Pohádkového lesa pro děti z mateřské školy Rýnovice. Kluci a holčičky, někteří už budoucí prvňáčci, si s úkoly taky poradili a i na ně čekal na konci ukrytý poklad.