Posezení na školní zahradě

Se školním rokem jsme se rozloučili společným posezením u ohýnku na školní zahradě. Nechybělo opékání buřtíků a sladké i slané dobroty z dílny prvňáčků, paní vychovatelky Blažkové a paní Pechaté. Loňské pohybové  aktivity byly nahrazeny vědomostní soutěží v terénu. Všem zúčastněným dětem i rodičům patří pochvala –byli výborní 🙂