Pozorování částečného zatmění Slunce

Pátek 20. 3. 2015 patřil pozorování částečného zatmění Slunce. V budově školy probíhaly pilné úpravy rozvodů vody a internetové přípojky a proto bylo vyhlášeno ředitelské volno. O to více jsme si mohli vychutnat pozorování tohoto vzácného úkazu. Počasí přálo, celou dobu bylo jasno. Protože Slunce zmizelo z více než 70 %, dalo se dokonce pozorovat mírné potmavnutí krajiny. Úkaz všem návštěvníkům z řad veřejnosti i žákům připravil a odborně komentoval pan učitel Gembec, který akci pořádal také pod hlavičkou České astronomické společnosti.