Pozorování skvrn na Slunci

5. 9. jsme se probudili do slunečného dne a proto jsme o velké přestávce a po ní i ve třídách uspořádali pozorování Slunce. Samozřejmě vše s bezpečným filtrem, který ochrání oči při pozorování dalekohledem. Žáci a nakonec i rodiče žáků první třídy, kteří zrovna odcházeli domů, si mohli prohlédnout mimořádné množství i velikost slunečních skvrn, jaké se na Slunci vyskytují jen jednou za několik let.

Slunce fotografované obilem za okulárem dalekohledu. Dobře vidíme dvě hlavní skupiny skvrn, které šly vidět s filtrem i pouhým okem.
Slunce fotografované obilem za okulárem dalekohledu. Dobře vidíme dvě hlavní skupiny skvrn, které šly vidět s filtrem i pouhým okem.
Dvě největší skupiny skvrn přes okulár s větším zvětšením. Skvrny jsou asi o 1000 stupňů chladnější místa povrchu Slunce, proto se nám jeví tmavá.