Práce s přírodninami

Po odchodu paní učitelky Legátové, která vyučovala EVVO, se dané učivo rozdělilo do některých předmětů. My jsme při pracovním vyučování navlékali jeřabiny, šípky a jiné bobule – náramky a korále se všem povedly.