Pravěk

V pátek 18. března 2016 nás navštívila úžasná expozice o pravěku. Mohli jsme se seznámit s vývojem lidí, jejich nástroji a životem a také se zvířaty, která lovili. Program umožňoval si některé věci i vyzkoušet a je bezvadné, že řada žáků a dokonce i učitelé to pojali tak, že se sami stali pravěkými lidmi. V šesté, sedmé a osmé třídě pak tento den proběhl jako projektový, kdy se například vyráběly nástěnné malby, umělá jeskyně apod.

pravekpano2pravek1