Přechod Merkuru přes Slunce

9. května 2016 jsme mohli na dvoře školy pozorovat mimořádný astronomický úkaz. Planeta Merkur byla krásně vidět na slunečním disku. Úkaz provázelo nádherné jarní počasí. Oblaka, která se hromadila všude okolo, se nad školou rozestoupila a pozorování probíhalo na zcela jasné obloze od jedné do páté hodiny odpolední.


Pan učitel Gembec připravil vybavení k bezpečnému pozorování Slunce. To obnášelo jednak malý dalekohled promítající obraz Slunce na papír a také větší dalekohled, kde se dalo Slunce s Merkurem pozorovat bezpečně přes speciální fólii. Ta propouští jen velmi malou část slunečního světla a zabraňuje vstupu tepelných paprsků.

Na Slunci jsme už od začátku mohli pozorovat jednu výraznější skvrnu. Chladnější místo na povrchu (přesto rozžhavené nad 4000 °C), které se nám proto jeví tmavé. Ve 13:12 se však na okraji Slunce objevilo malé vykousnuté místo a po několika minutách bylo vidět malé kolečko, to planeta Merkur právě vstoupila na sluneční disk. Pro mnohé bylo velkým překvapením, jak je Merkur maličký a také, že jeho pohyb po obrazu Slunce je jen velmi pomalý. Ti vytrvalejší si vyžádali také pozorování Venuše, což se při dodržení bezpečnostních pravidel zdařilo, neboť planeta byla jen asi 8° vpravo od Slunce. Vypadala jako malý měsíček v úplňku a k jejímu snadnému pozorování bylo pouze třeba zabránit Slunci, aby svítilo do dalekohledu. Vidět byla dokonce v hledáčku jako nesmírně malá hvězdička ztracená v modři oblohy

Za velkého zájmu dětí, veřejnosti i médií se pozorovalo, fotografovalo a diskutovalo až do půl šesté. Merkur spolu se Sluncem pak pokračoval na pouti po obloze, až společně zapadli kolem půl deváté. Výstup ze Slunce se už odehrál v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem, ale vzpomínky zůstanou. Další květnový přechod nastane až v roce 2049, listopadové pak 2019 a 2032.

merkur-cele-slunce
merkur-slunce-ještěd
FOTO: Martin Gembec