Prevence rizikového chování

Na prevenci jsme se učili pracovat v komunitním kruhu. Sdělili jsme si, co se nám v naší třídě líbí a co zase ne a povídali si o dětských radostech i starostech. Dozvěděli jsme se, co máme dělat, když nás někdo zlobí nebo když si s něčím nevíme rady. Na závěr jsme si namalovali místo, kde je nám dobře.