Prevence rizikového chování

Zkusme si vytvořit taková pravidla, aby nám spolu bylo ve třídě dobře. Hra  s míčkem „Na jména“, komunikační kruh, tvoření ve skupinkách, to vše pod taktovkou p.vychovatelky Riegerové. Společná pravidla si pak nalepíme na dveře naší třídy.