Prevence

V naší třídě se objevil nadměrný výskyt vulgárních výrazů a nepěkného chování některých žáků. Ve dvou hodinách prevence, pod vedením paní vychovatelky Riegerové a za pomoci různých aktivit, žáci společně tento problém řešili.