Přírodověda na talíři

V přírodovědě nejen poznáváme živou a neživou přírodu, ale zároveň se připravujeme na nový předmět, který nás čeká v šesté třídě – přírodopis. Svoje poznatky tak zařazujeme do biologického systému.

Rozdělení plodů se semeny jsme si vyzkoušeli i prakticky. Zkoumali jsme předložené vzorky plodů, jejich semena, chuť, vůni, barvu, strukturu a zařazovali je podle získaných informací do příslušné skupiny.