PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ

Upozorňujeme žáky na celoplošný zákaz používání mobilních telefonů během výuky i přestávek v prostorách školy!!!

 

V případě porušení budou udělena výchovná opatření dle sankčního řádu