Provoz školy od 30. 11. 2020

Provoz školy od 30. 11. 2020 

 • provoz školní družiny je zachován pouze pro 1. a 2. ročník
 • žáci 1. a 2. stupně vstupují samostatně (tzn. bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců/jiných osob) ve vymezeném čase:
7:30 Nová budova 1. ročník
Nová budova – vstup pro vozíčkáře 4. ročník
7:40 Nová budova 2. ročník
Nová budova – vstup pro vozíčkáře 3. ročník
7:45 Nová budova 6. + 8. ročník
Nová budova – vstup pro vozíčkáře 5. ročník
7:55 Nová budova 7. ročník
Nová budova – vstup pro vozíčkáře 9. ročník
 • 9. ročník– od 30. 11. 2020 plná prezenční výuka
 • 6. – 8. ročník rotační výuka: prezenční výuka dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020 (střídání celých tříd po týdnech) a distanční výuka dle rozvrhu platného od 14. 10. 2020 pro online výuku (žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona)
Termín Prezenční výuka ve škole Distanční výuka doma
30. 11. – 04. 12. 2020 9., 7. 6., 8.
07. 12. – 11. 12. 2020 9., 6., 8. 7.
14. 12. – 16. 12. 2020 9., 7. 6., 8.
17. 12. – 18. 12. 2020 9., 6., 8. 7.
 • u vstupu si žáci vydezinfikují ruce
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • pro žáky doporučujeme 2 – 3 roušky na den
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají
 • při hudební výchově je zakázán zpěv; místo tělesné výchovy je možno za příznivých podmínek uskutečnit vycházky v okolí školy

STRAVOVÁNÍ

 • školní jídelna je v provozu, všichni žáci budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů
 • V rámci zachování všech epidemiologických nařízení chodí žáci v daných intervalech na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce
 • v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky

POHYB DALŠÍCH OSOB V BUDOVĚ ŠKOLY

 • ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce, osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Do školy lze vstoupit jen na základě předchozí domluvy.