Sběr papíru

Ve dnech 5. až 8. listopadu proběhne na naší škole sběr papíru.

Papír můžete zavézt do sběrny (např. v ul. Želivského, za PAPoilem naproti STK). Zde vám vystaví lísteček, kdo a kolik donesl a uvede, pro kterou je to školu. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, je velmi výhodné, pokud noviny, časopisy a letáky odevzdáte zvlášť od kartonů, které mají řádově nižší hodnotu.

Papír lze odevzdat i u vchodu do šaten.

Děkujeme, že třídíte a pomáháte!