Sedmihorky

Tentokrát jsme v rámci ekologického programu v Sedmihorkách absolvovali „Cestu za papírem“. V první části programu jsme byli nalosováni do 5 skupinek, ve kterých jsme pracovali na zadaných úkolech. Seznámili jsme se s tím, jak se papír vyrábí a co se děje s použitým papírem a papírovými výrobky. Prakticky jsme si vyzkoušeli třídění do směsného odpadu a do modrých popelnic určených pro papír k recyklaci. Nedílnou součástí byla i diskuse. Ve druhé části programu jsme si vyrobili z připravené směsi ručně papír.