Setkání s myslivcem

21. listopadu se ve druhém oddělení uskutečnil projektový den s názvem Setkání s myslivcem, jehož obsahem byla myslivecká pedagogika, péče o zvěř a lovectví. Přijela nás navštívit lovčí, paní Ivana Kuhnová z MS Zlatník Zlatá Olešnice a celé odpoledne si s námi povídala o lese, lesní zvěři a práci a poslání myslivců. Mohli jsme si ověřit znalosti, které už máme a zároveň získat nové poznatky. Odpoledne plné příběhů a ukázek velmi rychle uteklo a my se už teď těšíme na další pokračování.