7. třída 2014/2015

8. třída, květen 2016

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Kostelníková

Archiv třídy

Magdaléna A., Veronika Č., Adam F., Lucie H., Tereza H., Veronika H., Jakub J., Jan K., Lucie K., Michaela K., Radek L., Petr M., Kateřina N., Kateřina P., Patrik P., Adam S., Dorota Š., Lucie Š.

 

Akce třídy

Střední průmyslová škola textilní v Liberci

Ve čtvrtek 18. 6. 2015 se naše třída zúčastnila projektu Tech Up na Střední průmyslové škole textilní v Liberci. Během dopoledne jsme se seznámili s tím, jak se zpracovává vlna, jak vzniká vlákno a na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli tkát na stavech. Cenná a pro většinu nová zkušenost byla zkouška šicích strojů… Největší ohlas však měla zkouška modelů a s ní spojená módní přehlídka. Na závěr náš čekalo suché plstění, kde jsme pomocí jehly vypichovali obrázek podle vlastního návrhu.

7tr-textilka-skup

Fyzika: zkoumáme vlastnosti kapalin

Na pořadu dne byl průzkum povrchového napětí vody a hustoty různých kapalin.

Environmentální výchova Sedmihorky

18. až 20. května 2015 jsme se zúčastnili pobytového ekologického výchovného programu v Sedmihorkách. Jeho cílem je doplnit a obohatit školní výuku o ekologický a environmentální rozměr.
První den jsme vnímali přírodu všemi smysly a vytvořili výtvarnou stopu přírodních znaků. Večer jsme se vypravili na noční expedici do skalního města za houkáním sov.
Na druhý den jsme vyrazili na vycházku po naučné stezce Hruboslakskem. Odpoledne následovala exkurze do skalního pískovcového města („na dno moře“). Pomocí pozorování v terénu jsme získali ucelenější představu o významu tohoto unikátního místa z doby kamenné i bronzové.
Třetí den jsme se seznámili s několika druhy zvířat, která se chovají v domácnostech. Na závěr následovalo zhodnocení pobytu.
Všem se akce moc líbila. Děkujeme za pomoc s organizací paní učitelce Legátové a také naší třídní učitelce Kostelníkové.

sedmihorky-houpacka

Vánoce

24. 9. 2014 TERMIZO: liberecká spalovna odpadu

Na konci října jsme měli vynikající příležitost seznámit se se zařízením, které umí nahradit skládku běžného odpadu. Dověděli jsme se, že spalovna odpadu je navržena velice složitě a umí tak z odpadu oddělit spoustu užitečných nebo nebezpečných látek. Navíc většina látek pak za vysoké teploty hoří a teplo se dá využít na ohřev vody a vytápění. Spalovna například dodává až polovinu tepla, co by normálně musela dodávat liberecká teplárna a v létě může být na ohřev vody využita jen spalovna. To ušetří spoustu paliva, které by se jinak v teplárně muselo použít. Spalovna v Liberci je určena na komunální odpad a nesmí se zde proto pálit jiné nebezpečné odpady, například z nemocnic. K tomu zase slouží spalovna v Jablonci nad Nisou. Na vypouštěné látky existují přísné limity a jak jsme se dověděli, spalovna jich vypouští mnohem méně, než je stanoveno. S nadsázkou to pak vypadá tak, že za zimních inverzí spalovna vypouští lepší vzduch, než jaký nasává pod kotel. se nám líbila, protože jsme si mohli zblízka prohlédnout i některé provozy, jako je řídící středisko, nebo pracoviště jeřábníka.

Momentky z říjnové výuky (Člověk a zdraví)

30. září: Mexiko, záhada starých Mayů

V Kině Radnice jsme se vydali na dalekou cestu a to při výukovém pořadu Studia Surikata v rámci cyklu Svět kolem nás. Ukázky z programu a materiály ke stažení najdete na jejich webu.

19. září: Výuka v terénu

Podnikli jsme vycházku z Bedřichova ke škole. Cestou jsme navštívili Královku a Slovanku. Plnili jsme úkoly ze zeměpisu, přírodopisu a první pomoci. Také jsme se dověděli zajímavosti z historie rozhledny Slovanka. Více zde.