ŠKOLNÍ DRUŽINA: Informace 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou v provozu dvě oddělení školní družiny.  Na základě Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č.74/2005Sb. jsou již obě oddělení naplněna počtem žáků 30 na jedno oddělení.