ŠKOLNÍ DRUŽINA: PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

 

pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte v příštím školním roce ve školní družině, je třeba ho k docházce přihlásit vyplněním a odevzdáním přihlášky (zápisní lístek) do 20. června.

 

Tento formulář najdete ke stažení na webových stránkách školy v sekci DRUŽINA/DOKUMENTY. Do ŠD budou přednostně přijati žáci přihlášení k pravidelné denní docházce (pobyt nejméně 4 dny v týdnu) a to z nižších ročníků, dojíždějící a sourozenci. V případě „převisu“ budou upřednostněni mladší žáci podle data narození.

 

Vyplněnou přihlášku vhoďte do schránky u vchodu do staré budovy školy, popř. ji pošlete po dítěti, (v případě, že navštěvuje školu).

 

ZÁPISNÍ LÍSTEK