Stavba krmelce začala

V pátek 2. prosince 2016 začala akce krmelec. Nejprve trochu nenápadně nahoře v lese, jak se můžete dočíst na stránce družiny, ale nyní 6. prosince už trochu viditelněji ve škole. Do akce se opřela část sedmé třídy a byla to především zábava. A tak to má být. Máme nařezané základní kusy, ze kterých bude podstavec a už jsme i vysekali otvory ve stojnách, aby do sebe zapadly. Zbytek nohou stihli ještě týž den osmáci.