Studium pohybu pomocí videa

Během hodiny jsme si zopakovali základní pojmy týkající se rychlosti, dráhy a času a na pokusech jsme si ověřili, že některé předměty vykonávají pohyby rovnoměrné a některé nerovnoměrné (zrychlení, zpomalení). Pokusili jsme se klasicky pomocí stopek a tabule tato měření vyhodnotit a nakonec jsme se podívali i na analýzu videa pohybu jednotlivých těles pomocí programu Tracker.

Až na ocelovou kuličku nám rychlosti vypočtené z času měřením na stopkách vychází podobně, jako videoanalýzou. U ocelové kuličky bude asi velká nepřesnost, protože se hýbala moc rychle. Rychlost (vx je záporná, pohyb byl doleva) lze vyčíst přímo z níže uvedených obrázků a porovnat ji můžeme s vypočtenými hodnotami.

Jak je vidět, v běžném životě musíme zanedbat drobné zpomalení těles vlivem tření. Z měření je perfektně vidět, že Tracker analyzuje rychlost v každém bodě (tzv. okamžitá rychlost), zatímco my počítáme rychlost průměrnou.