Testování žáků 2. stupně

Vážení zákonní zástupci žáků 2. stupně,

po zmapování současné situace, seznámení se se všemi nařízeními a po ověření jejich rozsahu dospělo vedení školy k tomuto závěru:

Věková skupina osob 12 – 18 let patří v současné době k těm, kteří jsou nejvíce vyřazeni z běžného života. Proočkovanost je v této skupině velmi nízká a i přes rozhodnutí podstoupit v nejbližší době očkování se mají šanci vrátit do běžného režimu bez výrazných omezení nejdříve po šesti týdnech (počítána doba od registrace k očkování až po uplynutí 14 dní po aplikaci druhé dávky očkování).

Na všechny aktivity je třeba u neočkovaných osob doložit negativní výsledek PCR testu, a to v tomto rozsahu platnosti:

  • běžné aktivity (kino, restaurace, bazén, sportovní soutěže apod.) – max. 3 dny
  • zájmová činnost (tréninky sportovců registrovaných ve svazech) – max. 7 dní

V zájmu školy i veřejnosti bylo testovat neočkované žáky PCR testy. Bohužel MŠMT poskytlo na úhradu PCR testů 200,- Kč, které nepokryjí náklady spojené s úhradou testování touto formou. Proto jsme se přiklonili k variantě zajistit pro neočkované žáky 2. stupně PCR testy, které by byly čerpány z pěti preventivních testů hrazených zdravotní pojišťovnou žáka.

Testování by probíhalo ve čtvrtek během výuky (upřesníme). V pátek večer, nejpozději v sobotu v brzkých ranních hodinách byste obdrželi výsledek testu a naši neočkovaní žáci se mohli účastnit o víkendu nejen sportovních soutěží, ale i běžných aktivit. Tento test by byl platný po celý týden i pro tréninky. Testování bychom zahájili 2. 12. 2021.

PCR testování bude opět zajišťovat firma Spadia Lab. Jedná se o neinvazivní PCR testy ze slin (tento způsob testování ve škole proběhl již v září).

Pokud nebude neočkovaný žák testován PCR testy, platí pro něj i nadále povinnost pondělního testování antigenními testy. Pro očkované žáky a žáky po prodělání COVId 19 je testování pouze doporučeno. Testování není bariérové a v případě odmítnutí bude žák dál vzděláván, ale po celou dobu pobytu ve škole musí mít nasazenu ochranu dýchacích cest respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének.

K provedení testování PCR testy každý čtvrtek je třeba písemný souhlas zákonného zástupce. V pondělí 29. 11. 2021 obdrží žáci starší 12 let formulář „Souhlas s testováním“. Prosím o vyplnění i v případě, že s testováním PCR testy nesouhlasíte.

 

 

Mgr. Jana Mašindová

ředitelka školy