Třídní schůzky 2. až 9. třídy

Zahajovací třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 8. září od 17 hodin. Účast nutná, zákonný zástupce získá informace platné pro daný školní rok od všech vyučujících, dohodnou způsob konzultací a předávání informací během školního roku.