Tvoříme

V hodinách výtvarné výchovy se nejen seznamujeme s různými výtvarnými technikami, ale také se učíme i spolupráci, toleranci a dalším důležitým dovednostem, které můžeme využívat i v jiných předmětech.