Učíme se jeden od druhého…..

V úterý 11. října si paní učitelka Osobová připravila se svými třeťáky ukázkovou hodinu pro náš pedagogický sbor. Cílem bylo předvést kolegyním a kolegům nové možnosti využití digitálních pomůcek v neinformatických předmětech.
Ukázala nám možnosti, jak propojit informatiku například z českým jazykem, angličtinou nebo matematikou.
Žáci se učí propojovat různé strategie učení v mezipředmětových vztazích a tím současně naplňují různé kompetence. Učení je tak nejen zábavné, ale hlavně daleko komplexnější.
Z přiložených fotografií je vidět, že nejen žáci, ale i učitelé si hodinu užili.