Ukončení zápisu do 1. ročníku

Výsledky správního řízení o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku základního vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách www.zsrynovice.cz a vyvěšeny v tištěné podobě u hlavního vchodu školy dne 14. 5. 2020.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je možné vydat až po dodání doporučení k odkladu povinné školní docházky dítěte (originály) ze školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny, SPC …), od dětského lékaře.

vedení školy