EVVO

Environmentální výchova je na naší škole zařazena průběžně v rámci tématických plánů jednotlivých předmětů.

Dlouhodobě se na škole věnujeme třídění odpadu. Žáci využívají speciální nádoby na papír a PET lahve. Každoročně pořádáme odvoz starého papíru. Vybíráme také vybité baterie a malé elektrospotřebiče.