Hodnocení žáků

Klasifikační řád můžete stahovat ve formátu pdf.