Preventivní programy

Dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí ve formátu PDF:

Minimální preventivní program

Program proti šikanování

Prevence rizikového chování

V rámci prevence rizikového chování budou i v letošním školním roce ve škole realizovány preventivní programy,