Preventivní programy

Dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí ve formátu PDF:

Minimální preventivní program

Program proti šikanování

Prevence rizikového chování

V rámci prevence rizikového chování budou i v letošním školním roce ve škole realizovány preventivní programy, které vycházejí z komplexního programu „Jít dál“. Cílem tohoto programu je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku a při takto zajištěné návaznosti efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků.

Programy primární prevence zajišťují odborní lektoři ze společnosti Maják o.p.s., Liberec.

Realizace preventivních programů ve školním roce 2019/2020

4. ročník: Alkohol a kouření /5.2./; Jsme parta
5. ročník: Jsem originál /5.2/
6. ročník:  Závislosti; Čas změny
7. ročník: Sranda nebo ubližování /3.10/; Krása; Návykové látky
8. ročník: Sexualita /14.2/; Digitální domorodci
9. ročník: Rizikové sexuální chování

Intervence – 7. ročník  /12.11./; Klima třídy – 6. ročník /3.2./

Tematické programy: Agrese – 3. ročník /5.2./

 

Bližší informace o programech na majakops.cz.

Programy, které měly být realizovány v březnu až červnu, jsou zrušeny.

Lenka Riegerová, školní metodik prevence