Školní řád

Aktuální dokument se zahrnutými změnami k bezpečnosti a schválený školskou radou je k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Dodatek ke školnímu řádu.

Součástí školního řádku je také Sankční řád. Na jeho znění nyní pracujeme v souvislosti s přesnější formulací komunikace mezi školou a rodinou při nedostatečné přípravě na vyučování.